Frimurarorden - historiskt sällskap i nutid, Sverige

Du kan skriva ut denna nyhet genom att i din webbläsare gå in på Arkiv och sedan välja Skriv ut.


© Svenska Frimurar Orden

Riddarsalen i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm.

  
Enligt den vedertagna uppfattningen har frimureriet sitt ursprung i medeltidens sammanslutningar av byggnadshantverkare, som flyttade från den ena stora arbetsplatsen till den andra vid byggen av slott, borgar och kyrkor. Dessa "fria murare" var inte anslutna till städernas gillen och skrån. Detta kan vara en orsak till benämningen frimurare.

På byggplatserna hade arbetarna en s.k. bygghydda. På engelska heter det lodge, vilket är detsamma som loge. Där invigdes gesäller och lärlingar först och främst i yrkets hemligheter, men de fick också del av värdefulla levnadsregler. Efterhand som katedralbyggandet minskade, började man ta in icke-hantverkare i logerna och så småningom kom dessa att utgöra flertalet.
 
Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under 1600-talets senare hälft. Det konsoliderades genom att fyra frimurarloger i London år 1717 slöt sig samman till en storloge. Den första i Sverige kända privatlogen var Greve Wrede-Sparres loge, som genomförde den första kända receptionen i Stenbockska palatset på Riddarholmen den 17 mars 1735. Vid mitten av 1700-talet hade frimureriet i Sverige nått stabilitet och börjat finna sin egen form. 


Svenska Frimurare Orden är, liksom varje lands frimurarorganisation, en självständig nationell organisation. Genom att varje land själv svarar för sin organisation förekommer mycket stora olikheter. Det svenska systemet tillämpas även i Finland, Norge, Danmark och Island.

Vad är frimureri i Sverige?

Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron. Vår tid pressar oss allt hårdare. Osäkerheten i tillvaron, uppvärderingen av det materiella och förlusten av traditionella värden är grogrunden för ett tilltagande främlingskap människor emellan, en farlig isolering mitt i kollektivet. I denna situation vill frimureriet idag ge något väsentligt: Att bevara människan och människans värde i vårt samhälle.
 
Svenska Frimurare Orden är i dag en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former. Svenska Frimurare Orden (SFMO) har ca 16.000 medlemmar. Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. 

Ordensledningen har sedan 1877 sitt säte i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm, en byggnad från 1600-talet. Den inrymmer lokaler för kansli och logeverksamhet samt samlingslokaler för måltider, konserter etc. Där finns också värdefulla kultur- och konsthistoriska samlingar. Ordens kansli är inrymt i samma kvarter vid Nybrokajen.


Källa: Svenska Frimurare Orden© Svenska Frimurar OrdenFrimurarorden tar emot grupper för visning av Ordens Stamhus, Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Mer information, www.frimurarorden.se

 


Medlemskonto på BUSSGUIDEN ger möjligheter att skriva in nyheter och ladda upp bilder i bildgalleri gratis!

Vill man skriva in nyheter och bilder i bildgalleri skapar man först medlemskonto som är gratis för att kunna logga in.

BUSSGUIDEN ger flera möjligheter att gratis lägga in nyheter, bilder och vara med i diskussionsforum, för att stödja och skapa fler resor till grupper.

Anstötande texter och bilder tas bort omgående.

Logga in

Användarnamn

Lösenord

Nytt konto Glömt lösenord
Skrivet av

BUSSGUIDEN

Inloggad
Secure Transaction: For your protection,
this website is secured with the highest
level of SSL Certificate encryption.