Annonsregler

Annonser som stör det redaktionella innehållet eller orsakar tekniska problem för besökarna tas direkt bort från sidan. Annonsören ansvarar för annonsmaterialets utformning och funktionalitet. Annonsmaterialet ska hålla sig inom det angivna annonsutrymmet. Annonsmaterialet kan bestå av Flashfiler (SWF), bildfiler (GIF/JPG/PNG) och/eller inline HTML.

Vid användning av ljud måste det finnas en startoch stoppknapp. Ljudet bör vara avslaget vid start och aktiveras av användaren. Det är ej tillåtet att starta ljudet vid så kallad mouse-over.

Annonsmaterialet ska vara tillhanda senast 5 arbetsdagar innan kampanjstart. Försenad leverans kan ej garanterar kampanjstart. Vid annonslämning/uppladdning ska samtliga länkar samt vilken annonsör och kampanj materialet avser förtydligas. Pg a. tekniska och redaktionella krav kräver specialannonser godkännande i förväg med längre leveranstid.


Annonsmaterial

Annonsmaterial, bilder och textunderlag skall av matriallämnaren godkännas till skydd om upphovsrätt samt liknande avtal.

Genom att ladda upp en konverterad film så godkänner du samtidigt annonsen. Alla andra typer av annonser godkänns direkt.


Print - BUSSGUIDEN

BUSSGUIDEN trycks endast till utvalda mässor med upplaga max 4000 ex,

därtill finns BUSSGUIDEN i digitalt/pdf-format.

För annonsstorlekar och annonsmaterial se prislistan och materialspecifikation.

För eftersända exemplar debiteras porto ev. frakt och därtill mervärdeskatt.


Web - www.bussguiden.com

Kontrollera annonsmaterial i god tid. Flashannonser blir lätt CPU-intensiva och därmed processorkrävande. Följderna blir att Flashspelaren låser sig, annonsen kommer då tas bort.

Annonser som stör redaktionellt innehåll alt. orsakar tekniska problem kommer att tas bort direkt. Annonsören ansvarar för allt annonsmaterials utformning och funktionalitet.


Bilder

JPG lämpar sig bäst för fotografiska bilder och ger högre bildkvalitet samt mindre filstorlek. GIF och JPG är det vanligaste filformaten för bilder på Internet. GIF och PNG-formatet passar för annonser som består av illustrationer, texter och färgfält. GIF-formatet går att animera. 


Flashannonser

Flash-formatet är standard för annonsering på Internet vilket inneburit att en rad nya kreativa annonslösningar kan skapas.

Ljud som startas automatiskt eller vid mouse-over accepteras inte utan särskilda undantag. Ska ljud användas måste annonsen helst innehålla en pauseknapp.

Expanderande annonser är specialformat och kräver godkännande i förväg.

JavaScript - Kod kan orsaka problem på sidan, tas därmed bort omgående. Det är ej tillåtet att rikta JavaScript till objekt utanför annonsområdet.